орон нутагт унаанд тавьж өгөх үү?

Унаанд тавьж өгөхгүй, орон нутагт зөвхөн монгол шуудангаар хүргэгдэнэ.

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл